हाम्रो कम्पनीको कार्यशाला

उन्नत कार्यशाला, पेशेवर डिजाइन टीम र सख्त गुणवत्ता नियन्त्रण प्रणाली

1.Warehouse of raw materials

कच्चा मालको गोदाम

2.Mould workshop

मोल्ड कार्यशाला

3.Pull trough workshop

कुण्ड कार्यशाला तान्नुहोस्

4.Ball bearing slides punching & cut
5.Assemble of ball bearing slides
6.rolling mill of undermount slides

बल असर स्लाइड्स पंचिंग र काट्नुहोस्

बल असर स्लाइड को भेला

अन्डरमाउन्ट स्लाइडहरूको रोलिंग मिल

7.Undermount slides punching & cut
8.Undermount slides punch forming
9.Assemble of undermount slides

अन्डरमाउन्ट स्लाइड्स पंचिंग र काट्नुहोस्

पछाडि अन्डरमाउन्ट स्लाइडहरू

अन्डरमाउन्ट स्लाइडहरूको भेला

10.Endurance test machine
11.Fatigue test machine
12.Finished stacking area

सहनशीलता परीक्षण मशीन

थकान परीक्षण मशीन

स्ट्याकिंग क्षेत्र सकियो